İlçelerimiz » Ereğli
Ereğli

İç Anadolu Bölgesi nin Güneydoğu sunda,Toros Dağları nın eteklerinde kurulmuş olan Ereğli,Türkiye nin en büyük ilçelerinden bir tanesidir. Nüfusu ve ekonomik potansiyeli bakımından 30 civarında ilden daha büyük durumda olan Ereğli ilçesi,tarihi özellikleri ve doğal güzellikleri ile de dikkat çeken yerleşim birimlerinden bir tanesidir. Tarihi ve turistik zenginliği ile dünyaca ünlü olan Kapadokya sınırları Ereğli den başlamaktadır.Milattan Önce Hititler döneminden daha önce kurulan ilçe,tarihteki önemli yerleşim birimlerinden birisi olma özelliğine sahiptir.Toros Dağları nın eteklerinden çıkan sular,Ereğli yi doğal olarak oldukça güzelleştirmiş,bu sebeple “Yeşil Ereğli” olarak anılmayı hak etmiştir.Ereğli nin suyunun ve ikliminin, atlar üzerinde iyi bir etki yaptığı bilinmektedir.Her ne kadar şimdilerde eski görüntüsünden uzak da olsa, Kuş Cenneti olarak bilinen Akgöl,Ereğli nin güneyinde bulunmaktadır.At yetiştiriciliğinde ün yapmış kişilerden olan,Hasan Adalı ve Sadık Eliyeşil de Ereğli nin suyunun ve havasının atlara iyi geldiğini düşünerek,burada hara kurmuşlardır.Bugün hipodromlarda koşan atların bir çoğu Ereğli deki haralarda yetiştirilmiştir ve buna devam edilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi ni birbirine bağlayan Sertavul Geçidi ile Gülek Boğazı na giden yollar üzerinde bulunan ilçe,ulaşım olarak çevre ile bağlantıları açısından önemli bir konumda bulunmaktadır.Tarihte de İstanbul-Bağdat transit yolu üzerinde önemli bir durak yeri olması bu özelliğini ortaya çıkarmaktadır.Ayrıca Ereğli,Adana ve Konya Havaalanlarına,Mersin Limanı na 1,5-2 saat uzaklıkta bulunmaktadır.İlçemizde Devlet Demir Yolları nın da önemli istasyonlarından birisi bulunmaktadır.Bir yerleşim biriminin ulaşım açısından rahat olması,o bölgenin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkısı tartışılamaz.Ereğli insanı sahip olduğu bu avantajı zamanında fark ederek bir tarım kenti olan Ereğli yi sanayi şehri yapma konusunda son yıllarda hissedilir derecede atak yapmıştır.

Ereğli İlçesi nüfus olarak merkez 82,633 köy ve kasabaları ile birlikte 126.117 nüfusun yaşadığı bir yerleşim birimidir.Fakat Ereğli nin sosyal ve ekonomik olarak hitap ettiği nüfus 200.000.civarındadır.Çevresinde bulunan Karapınar,Halkapınar ,Emirgazi ve Ayrancı İlçelerinin Ereğli ile sosyal ve ekonomik yönden oldukça yakın bir ilişkisi vardır.Son birkaç yıl içerisinde özellikle sanayileşme alanında atılan hızlı adımlar,Ereğli nin resmi olarak bilinen nüfusunun, daha da arttığını kanıtlayan faktörlerden birisidir.Ereğli İlçesi, tarihi geçmişi, coğrafi yapısı, yer altı ve yerüstü zenginlikleri, eğitim, sağlık, ulaşım, kentsel altyapısı veen önemlisi Ereğli ye gönülden bağlı olan Ereğli li hemşerileri ile gelişmeyi hak eden; tarım ve sanayi ile kalkınmayı kendine ilke edinmiş çok önemli bir şehirdir.Ereğli Kaymakamlığı olarak kültür ve bilim merkezi, üreten, yaşam kalitesinin arttığı, bölgesel cazibe merkezi olan yeşil bir Ereğli için çalışıyoruz.Ereğli nin sorunlarını, bu sorunların çözüm yollarını, potansiyellerini ve sahip olduğu fiziki ve beşeri altyapılarını en iyi şekilde analiz etmek ve günü kurtarma yarışından ziyade; Ereğli nin geleceğini bugünden oluşturmak anlayışı ve azmi içerisinde; kentin projelerini dış gözlerle irdelenip fizibiliteraporları ile yeniden ele alınması çalışmalarımız hızla devam etmektedir.Üreten, müreffeh bir Ereğli için Ereğli de ve Ereğli dışında yaşayan birçok işadamı ve bürokrat başta olmak üzere her kesimden hemşerilerimizin ilgisi ve destekleri, hedeflerimize ulaşmamızda bizlere cesaret ve güç vermektedir.İlçemizin son yıllarda karşı karşıya olduğu sorunları hepimiz çok iyi biliyoruz. Kentler rekabet üstünlüğü ile kendini gösterir. Bu noktadan hamle yapılmalı anlayışı ile Ereğli nin sorunlarının çözülmesi, kalkınma ve gelişme yolunda gerekli adımların atılması için tüm kesimlerin iş birliği ve desteği ile çalışmalara başladık. 2004 yılı Ereğli için bir dönüm noktası olacaktır.

İç Anadolu nun güney ucunda ve çok önemli bir ulaşım bağlantısı konumunda bulunan Ereğli, sahip olduğu potansiyel ve stratejik konumu ile başta Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere, bacasız sanayi sektörü sayılan Turizm ve Fakülte kurulmasın da hak ettiği payı almamasının sancısını yaşıyor.Ereğli ye yakıştırılan bir çok güzel söz vardır. Ereğli özellikle bölgesinde ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Sahip olduğu kültürel ve tarihi değerler; sosyal yapı ve sosyal ilişkiler, çalışkanlık, eğitim ve hoşgörü anlayışının engin değerleri Ereğli yi ve Ereğli insanını farklı kılmaktadır. Hatta görev nedeniyle geçici de olsa Ereğli de ikamet eden binlerce insan kendilerini Ereğlili sayarak övünmektedirler.Ereğli insanı ve kurumları ile son yıllarda kendisine yakıştırılan övücü sözlere bir yenisini ekleyerek il olma hedefine doğru hızla, ilerlemenin yanında Avrupa kenti kavramı ile özdeşleşmek özlem ve düşüncesini canlı tutmaktadır.İkinci sanayi devrimini yaşıyoruz. Büyük değişim ve dönüşümlerin hem yazarı hem de oyuncusu olma şans ve riskine sahibiz. Değişim altı yeni teknoloji ve endüstri tarafından sürükleniyor ve belirleniyor.(Bunlar: Enformasyon Endüstri-Biyoendüstri-Yeni Maddeler Endüstrisi-Yeni Enerji Sistemleri-Uzay Teknolojisi-Çevre Teknolojileri)Bundan sonra, sadece toprak ve maddi kaynaklarla değil, bunlarla birlikte fikir ve teknolojiye sahip olanlar lider olabileceklerdir. Yeni devir fazlasıyla sahip olduğumuz beşeri sermaye, jeopolitik, hususlarını ön plana çıkarmaktır. Diğer yandan mekanın ve zamanın koyduğu engelleri aşmanın maliyetinin düşmesi ve uluslararası düzenlemelerdeki uyumlaştırma süreçleriyle birlikte, bölgeler önem kazanmaktadır.Ereğli yeni dönemin aradığı özellikler bakımından bölgesinin en uygun İlçesidir. Yatırımcılar için uygun sosyal, fiziki ve beşeri potansiyeli, birlikte yaşamanın en güzel örneğini veren insanları, farklı perspektifleri mümkün kılan canlı kültürel yapısı, uygun coğrafi konumu, organize sanayisi, geleceğin tarımı olan organik tarıma elverişli toprak su ve iklim havzası olması, daha kaliteli bir üretim için gerekli donanımıyla zirai faaliyetlerde ve imalat sanayin de rekabet kabiliyetini yükselten bir ilçe (gelecekte il) dir.Yapılması gereken, Ereğli nin mevcut ekonomik gücünün iyileştirilmeyle birlikte, 5-10 yıl içinde yukarıda sayılan anahtar sektörlerden BİYOENDÜSTRİ (Zirai Üretim) de lider ilçe (gelecekte il) durumuna getirmektir. Dünyadaki gelişmeler ve mevcut potansiyele uyumlu bir hedef tespit etmektir. Bu tespitin isabeti ve başarı şansı bilerek- görerek yapılmasına bağlıdır. Bunu Ereğli içinde yada dışında yaşayan Ereğlililerle birlikte başaracağız. Bu çalışma şimdiye kadar Ereğli için hedeflenen bilinenlere yani görülebilenlere dair ufku genişletecektir.


Kuruluşu eski olan İlçemizde,kerpiç evlerin yerini gerek şahıslar tarafından ve gerekse kooperatif kanalıyla yaptırılan beton arma çok katlı binalar almaktadır. Köy ve Kasabalarımızdaki evler ise genelde tek katlı taş ve kerpiç den yapılmıştır. İlçe merkezinin meskun alanı 68 kilometrekare.Bir uçtan bir uca mesafesi 7-11 km arasında değişen çok geniş alana yayılmıştır. Modern bir şehir havasındadır. Konut sorunu büyük ölçüde Yapı Kooperatifleri vasıtası ile çözümlenmeye çalışılmaktadır. Halen 67 adet Yapı Kooperatifi vardır. Son beş yılda üretilen konut sayısı 1940 dir. Konutlar ana yollar kenarındaçok katlı (6-10) şehrin kenarlarına doğru bir veya iki katlı bahçeli tipi olarak inşa edilmektedir. 2004 yılı içerisinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından 420 konut Kepez toplu konut alanında inşa edilecektir.


Foto Galeri Video Galeri
Başkan Kuşdemir'den Mesaj
Dernek yönetimi olarak üyelerimizden aldığımız yetkiyle,Meslektaşlarımızın haklarını koruma ile ilgili her türlü kolaylığı sağlamak, sorunları daha hızlı ve pratik çözümler üreterek yapılması gereken hizmetlerin sadece dernek faaliyetleri içerisinde kalmaması Konyamıza, hemşerilerimize mesleğimize en dürüst ve doğru yaklaşımlarla hizmet edeceğiz.Yusuf YAŞAR