İlçelerimiz » Hadim
Hadim

Hadim, Konya iline bağlı Orta Torosların merkezinde bir vadi içerisinde kurulmuş ilçe olup, Konya ya uzaklığı 128 km.dir. İlçenin doğusunda Karaman ili, güneyinde Taşkent ilçesi, batısında Bozkır, güney-batısında Alanya ve kuzeyinde Konya il merkezinin toprakları bulunmaktadır. İlçenin denizden yüksekliği 1500-l 700 m.dir.İki yüzyıl kadar Anadolu Selçukluları nın elinde kalan bölge daha sonra Karamanoğulları nın eline geçmiştir. l465 de Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği ni ortadan kaldırdıktan sonra Hadim ve çevresi Osmanlı Devleti nin hakimiyetine girmiştir.Hadim Osmanlılar döneminde Aladağ Kazasına bağlı küçük bir köy durumundaydı. II. Bayezid döneminde I 501. tarihinde Hadimin yaklaşık nüfusu 425, Yavuz Sultan Selim döneminde 1518 tarihinde ise yaklaşık 546 idi. Bu tarihlerde Hadim de arpa, buğday, darı, meyve, üzüm gibi ürünler yetiştirilmekte, arıcılık ve hayvancılık yapılmaktaydı. Hadim, Ebu Said Muhammed Hadimi dönemine kadar küçük bir köy olarak kalmıştır. Ancak Hadimi ile birlikte büyümeye ve ünü Osmanlı ülkesine yayılmaya başlamıştır, Hadimi zamanında Hadim, bölgenin ilim ve irfan merkezlerinden biri olmuştur. Şüphesiz ki bunda büyük alim Muhammed Hadimi nin önemli rolü olmuştur. Osmanlı kaynaklarında Hadimden bahsedilirken Hadimin, İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri gibi büyük ulema yetiştiren beldeler arasında sayılması ilçenin o dönemdeki önemini göstermektedir.Hadim daha sonraki tarihlerde yapılan idari taksimatta birkaç kez kaza ve nahiye merkezi olmuş, 1872 de tekrar kaza merkezi yapılmıştır. 1886 yılında Aladağ nahiyesi Hadimden ayrılarak Karaman kazasına bağlanmış, Hadim ayrı bir kaza merkezi olmuştur. 1901 yılında Bucak olarak Karaman a bağlanan Hadim, 30 Mayıs 1926 tarihine kadar bu şekilde kalmış, bu tarihten sonra ise tekrar kaza merkezi yapılmıştır. Halen Konya iline bağlı bir ilçedir. Hadim halkı geçimini, bağcılık (üzüm), meyvecilik, hayvancılık, ticaret, turizm ve küçük sanayi; çoğunlukla kolonya imalathanelerinden sağlamaktadır.

Kaynak: Yrd.Doç.Dr. İzzet Sak 


Foto Galeri Video Galeri
Başkan Kuşdemir'den Mesaj
Dernek yönetimi olarak üyelerimizden aldığımız yetkiyle,Meslektaşlarımızın haklarını koruma ile ilgili her türlü kolaylığı sağlamak, sorunları daha hızlı ve pratik çözümler üreterek yapılması gereken hizmetlerin sadece dernek faaliyetleri içerisinde kalmaması Konyamıza, hemşerilerimize mesleğimize en dürüst ve doğru yaklaşımlarla hizmet edeceğiz.Yusuf YAŞAR